facebook

Фондация „За нов български университет“

Дейности

georgi-tekev3_1050x399_crop_478b24840a


Основните дейности
на Фондацията са:

  • разработване, управляване и финансиране на проекти и програми, свързани с образованието и науката, по които специалните изисквания на финансиращите организации са да бъдат допуснати юридически лица с нестопанска цел;
  • финансиране и подпомагане на дейности, свързани с развитието на образованието и науката;
  • установяване на трайни контакти и сътрудничество с хора от деловите среди, интелектуалци, хора на изкуството и науката в страната и чужбина, както и други, които пряко или косвено имат отношение към целите и задачите на Фондацията;
  • организиране на срещи, семинари и конференции, на които да се популяризират основните цели и идеи на Фондацията;
  • допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана Фондацията, със следния предмет: образователна дейност, консултантска дейност, издателска дейност.